Leerdoelen

In deze Leerdoelentabel kun je meteen doorklikken naar de materialen die bij het leerdoel horen.
Voor het arrangeren van een workshop of les kun je het Workshopontwerpformulier Informatievaardigheden gebruiken.

Fase

Leerdoel

Voorkennis

Kan voorkennis activeren en bepalen welke (aanvullende) informatie nodig is
Kan potentiële informatiebronnen identificeren (Google, Wikipedia,

Definiëren

Kan onderwerp formuleren (sleutelbegrippen, termen)
Kan een onderzoeksvraag vertalen naar een literatuurvraag
Kan onderwerp afbakenen
Kan hoofd- en deelvragen formuleren
Kan een overzicht maken van zoektermen (synoniemen, gerelateerde termen)
Stelt een zoekplan op (waar zoeken en hoe aanpakken)

 Zoeken

Kan de beste zoekmethode bepalen (sneeuwbal etc)
Formuleert een zoekstrategie (Booleaans, trunceren)
Verzamelt informatie op verschillende manieren (verschillende informatiebronnen)
Maakt gebruik van geavanceerde zoekopties van een databank
Kan informatie vastleggen en beheren (referentiesoftware)

Selecteren en beoordelen

Kan hoofdlijnen destilleren
Kan evalueren met vooropgestelde criteria
Kan tegenstrijdigheden en nieuwe aspecten onderkennen
Kan informatie beoordelen op betrouwbaarheid/bruikbaarheid

Verwerken

Kan informatie verwerken tot een nieuw product of presentatie
Onderkent en eerbiedigt de richtlijnen voor informatiegebruik
Kan een literatuurlijst samenstellen
Kan een bronvermelding opnemen in een lopende tekst

Presenteren

Kan een voor het onderwerp geschikte presentatievorm kiezen
Weet het product effectief te verspreiden

Evalueren

Kan proces en product evalueren