Disclaimer

De Toolbox Informatievaardigheden, http://toolbox.fontysdienstoeno.nl, (hierna: “website”) is een project van Dienst Onderwijs en Onderzoek – Fontys Hogeschool (hierna: “Fontys”) in samenwerking met Fontys Mediatheken (c.q. informatiespecialisten verbonden aan de Fontys instituten).

De op de website opgenomen materialen zijn deels ontwikkeld door leden van de Pojectgroep Ontwikkelen Toolbox Informatievaardigheden en deels door informatiespecialisten, werkzaam binnen de diverse Fontys instituten. Daarnaast zijn online beschikbare materialen van derden gericht op informatievaardigheden in het algemeen opgenomen, zie hiervoor de bronvermelding.

De gegevens op de website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over informatievaardigheden. Fontys spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.

Het bezoek aan de website is voor uw eigen rekening en risico. Fontys sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door Fontys. Voor op de website opgenomen hyperlinks en verwijzingen naar materialen op andere websites of diensten van derden aanvaardt Fontys geen aansprakelijkheid.

De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

creative commons 2