Waarom informatievaardig?

Een introductie in het onderwerp informatievaardigheden. Deze powerpointpresentatie is een eerste kennismaking voor de studenten met het onderwerp informatievaardigheden. Aan de hand …

Criteria betrouwbaarheid van bronnen

Powerpoint presentatie die als basis kan dienen voor een les over betrouwbaarheid van bronnen. Deze presentatie is gebaseerd op de Checklist beoordelen …