Sneltoets (Nearpod)

Deze sneltoets is met Nearpod samengesteld. De vragen betreffen:  ‘criteria voor het beoordelen van websites’,  ‘wat vind je in wetenschappelijke tijdschriften’,  ‘wat zoek …