Zoekstrategie formulier

Dit formulier is te gebruiken als je kort een zoekstrategie wilt bepalen. Je stelt een open vraag eventueel aangevuld met een deelvraag. …

Rubric

Rubrics zijn geschikt om een product en / of (deel)vaardigheden te beoordelen op kwaliteit en om de manier van werken te beoordelen …

Checklist beoordelen bronnen

Na de zoekfase volgt de fase selecteren en beoordelen.  Je kunt voor het beoordelen van bronnen gebruik maken van de verschillende checklists: …

Werkblad Orientatiefase

De eerste fase van het informatievaardighedenproces is het invullen van een zoekplan. Het definiëren is een belangrijke stap in het zoeken naar …