Handleiding APA in Word

Word biedt de mogelijkheid om een citaat of een bronnenlijst op te nemen in een document volgens de APA-normen. De gebruiker hoeft …

Auteursrecht beeldmateriaal

Infographic beeldmateriaal wat wel en niet mag met beeldmateriaal van jezelf en van anderen. Charlotte is jurist en fotograaf. En de hierbij …

Referentietools vergeleken

Een referentietool (of bibliografisch managementtool) is een software programma waarmee je literatuurbronnen kunt verzamelen, bewaren en verwerken. Je kunt je eigen bibliotheek …

Vancouver Referentiestijl

Binnen de Fontys-opleidingen worden verschillende stijlen gehanteerd voor het verwijzen naar documentatiebronnen en het beschrijven van titels van publicaties. Binnen de zorgsector …

Vuistregels gebruik APA richtlijnen

Bronvermelding volgens APA richtlijnen Als hulpmiddel bij het correct citeren en parafraseren en het verwijzen naar gebruikte bronnen in een tekst heeft …

Auteursrecht informatiepunt Fontys

Voor vragen op het gebied van auteursrechten in onderwijs kun je terecht bij één plek binnen Fontys, het Auteursrechtinformatiepunt. Als student, docent …