Creative Commons

Van “alle rechten voorbehouden” naar “sommige rechten voorbehouden” Creative Commons-licenties bieden auteurs, kunstenaars, wetenschappers, docenten en studenten de vrijheid om op een …

Vuistregels gebruik APA richtlijnen

Bronvermelding volgens APA richtlijnen Als hulpmiddel bij het correct citeren en parafraseren en het verwijzen naar gebruikte bronnen in een tekst heeft …

Auteursrecht informatiepunt Fontys

Voor vragen op het gebied van auteursrechten in onderwijs kun je terecht bij één plek binnen Fontys, het Auteursrechtinformatiepunt. Als student, docent …

Wat is Auteursrecht?

Het auteursrecht beschermt je tegen ongeoorloofd gebruik van je werk. Je kunt dan ook niet zomaar teksten van een ander gebruiken. Maar …

Hoe vermeld ik mijn bronnen?

Je moet de bronnen die je gebruikt vermelden, anders pleeg je plagiaat. Daar zijn regels voor. Wanneer en vooral hoe je dat …