eWall Informatievaardig FLOS

De training Informatievaardigheden bij Fontys Lerarenopleiding Sittard wordt gegeven met behulp van de EWall, een online presentatietool die middels 16 ‘tegels’ visuele …

Proceswerkblad

Dit document is een voorbeeld van een lesopdracht Informatievaardigheden. Per fase is een algemene opdracht genoemd, met daarnaast de reflectiefase voor de …

Leraar 24 – Fase 5 Presenteren

In deze video wordt fase 5 – Presenteren uitgelegd door onderzoeker Saskia Brand-Gruwel en vertelt leraar geschiedenis Willem Ubachs over hoe je …